Waarom zou ik me als respondent opgeven?

Met jouw mening kunnen onze opdrachtgevers aan de slag om hun producten/diensten/programma’s te verbeteren of te ontwikkelen. Het is leuk om hierover mee te denken en om het product of de dienst of het televisieprogramma waarover jij jouw mening hebt gegeven later (in een nieuwe vorm) terug te zien. Daarbij ontvang je voor jouw deelname ook nog een vergoeding.

Wat voor vergoeding ontvang ik en hoe werkt dat?

Je ontvangt de vergoeding van onze opdrachtgevers. Zij bepalen dan ook de hoogte van de vergoeding en of er al dan niet een reiskostenvergoeding bij zit. Je kunt rekenen op een minimale vergoeding van € 20,-. De vergoeding wordt na afloop van het onderzoek direct aan je meegegeven of wordt op jouw bankrekeningnummer overgemaakt.

Hoe vaak moet ik aan een marktonderzoek meedoen?

Je móet gelukkig helemaal niets. Jouw inschrijving bij Input respondentenbureau verplicht je tot niets. Wanneer we je benaderen (via e-mail en/of telefonisch) voor een marktonderzoek en je wilt of kunt er niet aan meedoen dan geef je dat gewoon aan en benaderen we je weer een volgende keer. Je mag als respondent maximaal 2 x per jaar deelnemen aan een marktonderzoek en het kan dus ook zijn dat je even niets van ons hoort.

Hebben jullie wel wat aan mijn mening?

Jazeker! Iedereen kan meedoen aan marktonderzoek: kinderen, volwassenen, senioren, mannen en vrouwen, hoog, midden en laag opgeleid. Belangrijk is wel dat je het leuk vindt om jouw mening te geven.

Wat wordt er van mij verwacht?

We verwachten van je dat je op tijd komt bij het marktonderzoek waarvoor je bent uitgenodigd en dat je je op tijd afmeldt wanneer je onverhoopt toch niet kan deelnemen zodat we op zoek kunnen gaan naar een vervanger. En we verwachten dat je je mening geeft tijdens het onderzoek zodat onze opdrachtgever er ook echt iets aan heeft.

Hoe werkt zo’n marktonderzoek nou eigenlijk?

Meestal vinden de onderzoeken plaats op een locatie (bij een marktonderzoeksbureau of bij een van onze opdrachtgevers). Wanneer je deelneemt aan een marktonderzoek dan meld je je daar op het afgesproken tijdstip. In een informele sfeer praat je dan over een bepaald onderwerp en geef je je mening. Dit kan in een individueel gesprek zijn of in een groepsgesprek met een aantal deelnemers. De interviewer probeert er in het gesprek achter te komen waarom je bepaalde dingen vindt of denkt en stelt daar vragen over. Soms test je een product/website of bekijk je een programma/reclame. Er is meestal een notuliste aanwezig die aantekeningen maakt en ook een camera zodat bepaalde mensen met het gesprek mee kunnen kijken en er eventueel opnames gemaakt kunnen worden die als naslagwerk dienen.

Hoe gaan jullie met mijn gegevens om?

Wij zullen jouw gegevens nooit doorgeven aan derden en we zullen nooit proberen om iets aan je te verkopen. Wij doen niet mee aan spam of junk mail of dat soort activiteiten. Wanneer je aan een marktonderzoek deelneemt dan wordt alleen je naam doorgegeven aan onze opdrachtgever. Er worden geen persoonlijke details doorgegeven waardoor jij als individu herkend of benaderd kunt worden.

Hoe kan ik mij als respondent uitschrijven?

Dat kan je via een e-mail aan ons doen: info@input4all.nl. We verwijderen je dan uit ons bestand.

Heb je nog meer vragen?

We zijn altijd bereid jouw vragen te beantwoorden. Je kunt ons dan ook altijd bellen of mailen.

Het antwoord niet kunnen vinden?

Heb je het antwoord niet kunnen vinden dan kan je ons natuurlijk even een berichtje sturen. We nemen dan contact met je op.

Verstuur je vraag